top of page

INFORMACE O NÁS

 

 Naše ambulance má již 25 letou historii. V gynekologii kromě ambulantní péče zajišťujeme také ve spolupráci s gynekologickou klinikou ALVA s.r.o  svým pacientkám operační léčbu v rozsahu vhodném pro jednodenní chirurgickou kliniku. Zde, v prostředí - ač výsostně chirurgickém, má pacientka servis hotelového typu a individuální přístup ze strany zdravotnického personálu. Největším přínosem tohoto typu zařízení je maximálně zkrácená doba pobytu v nemocničním prostředí a většina pacientek odchází v den zákroku domů.

Kromě základní zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami nabízíme také nadstandardní služby jak v oboru gynekologie tak se zaměřením na psychosomatická onemocnění, která jsou - nejen v gynekologii - více než četná. Mnohaleté zkušenosti v oblastech akupunktury, fytoterapie ve spolupráci s firmou Energy dávají zpětnou vazbu o velmi dobré účinnosti tohoto typu intervence. Jednou z nejdůležitějších podmínek úspěchu je však nutná motivace pacienta ke spolupráci. Více informací zde (odkaz na klik na homepage gestalt)

 

 V těhotenské poradně nabízíme kromě hrazené zdravotní péče také sledování těhotných v poradně v nadstandardním režimu  -

kontinuální monitorování vývoje plodu ultrazvukem, digitalizovaný

záznam vyšetření plodu na flash disk a fotodokumentaci. Taktéž je samozřejmostí přítomnost otce při vyšetření. Po celou dobu

těhotenství má pacientka k dispozici telefonický kontakt na osobní mobil lékaře, který může v případě potřeby využít i mimo ordinační hodiny.

LÉKAŘ MUDR. RADIM MARTINÍK
SESTRA JANA PADĚLKOVÁ
Radim
MUDR. RADIM MARTINÍK

Narozen v roce 1959 v Ostravě, po ukončení studia na UP Olomouc - katedra všeobecného lékařství – nastupuji v roce 1985 na místo sekundárního lékaře v Městské nemocnici Ostrava-Fifejdy na gynekologicko-porodní oddělení.

 

Po složení atestace (1990) dále pokračuji v praxi na gynekologické ambulanci v Ostravě-Porubě na tehdejší poliklinice, nyní EUC klinika. Služby a praxi realizuji v nemocnici v Bílovci na gynekologicko-porodním oddělení pod vedením prim.MUDr.M.Vaculíka. Poté, co toto oddělení bylo později z důvodů „transformace“ zdravotnictví zrušeno, spolupracuji s klinikou jednodenní chirurgie ALVA s.r.o, kde se s kolegou prim.MUDr.Vaculíkem věnujeme endoskopické operativě vhodné pro tento typ zdravotnického zařízení. 

 

V současné době v rámci gynekologické ambulantní praxe poskytuji též pomoc v oboru alternativní medicíny a dokončil jsem 5 letý výcvik v oboru Gestalt psychoterapie na institutu IVGT PRAHA. (zde)

SESTRA JANA PADĚLKOVÁ

Po ukončení střední zdravotnické školy v Ostravě Vítkovicích jsem nastoupila do nemocnice Vítkovice na odd.interní, krátkou dobu také na kožním a plicním oddělení. Po mateřské dovolené jsem pracovala v téže nemocnici na gynekologickém oddělení. O roku 1997 působím v ordinaci Dr. Martiníka. Akreditace od r.2005 osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

bottom of page